Ποιοι συνταξιούχοι δικαιούνται αναδρομικά και πως θα τα πάρουν

Αναδρομικά ακόμα και 20 μηνών έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι. Πρόκειται για χρήματα από τις παράνομες κρατήσεις στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις.

Μπορούν να διεκδικήσουν τα χρήματα υποβάλλοντας τρεις αιτήσεις.

Υπολογίζεται ότι συνολικά 700.000 συνταξιούχοι μπορούν να πάρουν αναδρομικά. Από αυτούς οι 250.000 είναι  συνταξιούχοι του ΙΚΑ και 450.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου.

Τα ποσά που μπορούν να πάρουν πίσω οι συνταξιούχοι είναι από 640 ευρώ, σε ό,τι αφορά στις επικουρικές συντάξεις, ως και 1868 ευρώ για τις παράνομες κρατήσεις στις κύριες συντάξεις.

Οι αιτήσεις που πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι είναι προς τρεις κατευθύνσεις. Η μία πρέπει να γίνει προς τον ΕΦΚΑ, η άλλη προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η τρίτη προς το ΕΤΕΑΕΠ, ανάλογα πάντα με την περίπτωση παράνομης κράτησης που έχουν διαπιστώσει στη σύνταξή τους.

Όσοι έχουν κάνει έλεγχο στα ενημερωτικά τους σημειώματα και δεν δουν μείωση τότε δεν χρειάζεται να κάνουν καμία κίνηση.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει πρώτα να εκτυπώσουν το ενημερωτικό της σύνταξης του τρέχοντος μηνός, αλλά και τα ενημερωτικά του Αυγούστου ή του Σεπτεμβρίου 2016 και του Ιουνίου του 2016.

«Μούδιασμα»! 100 έως 350 ευρώ περικοπές στις συντάξεις από το 2019

Αμέσως μετά θα πρέπει να συγκρίνουν τις μειώσεις που έχουν από τον νόμο 4093/2012 στην κύρια και τις μειώσεις από τον νόμο 3986/2011 στην επικουρική τους σύνταξη στα τρία αυτά χρονικά διαστήματα.

Εάν η επικουρική είναι μικρότερη από 300 ευρώ δεν πρέπει να αναγράφεται καμία μείωση του νόμου 3986/2011.

Αν το ποσό της επικουρικής είναι άνω των 300 ευρώ, τότε θα πρέπει οι συνταξιούχοι να ελέγξουν αν οι κρατήσεις παραμένουν σήμερα ίδιες.

Αν δηλαδή είχαν μείωση και αυτή παραμένει σήμερα που η σύνταξη είναι κάτω από 300 ευρώ, τότε είναι παράνομη. Συνεπώς μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομική επιστροφή.

Σε ό,τι αφορά στην κύρια σύνταξη οι συνταξιούχοι θα πρέπει να προσέξουν τις μειώσεις του νόμου 4093.2012.

Αν είχαν σύνταξη άνω των 1.300 και πλέον μικρότερη, αλλά παραμένουν οι μειώσεις. τότε αυτές είναι παράνομες. Επομένως πρέπει να διεκδικήσετε χρήματα.

Επιδοτήσεις για να ιδρυθούν τουριστικές επιχειρήσεις