Τέλη συνδρομητικής τηλεόρασης για Vodafone και Wind

Τέλη ιντερνετικής συνδρομητικής τηλεόρασης θα κληθούν να πληρώσουν Vodafone και Wind. Μετά την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, ο Νίκος Παππάς και ο Γιώργος Χουλιαράκης υπέγραψαν άμεσα τη τη σχετική απόφαση. Οι δύο εταιρείες πρέπει να πληρώσουν για να λάβουν τη σχετική έγκριση μετάδοσης προγράμματος από το ΕΣΡ. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν και η υπηρεσία Netflix που δεν έχει έδρα στην Ελλάδα, θα κληθεί να πληρώσει.

Ποιοι πληρώνουν

Μέχρι σήμερα πλήρωναν τα σχετικά τέλη μόνο οι φορείς δορυφορικής συνδρομητικής τηλεόρασης (Nova, Cosmote TV). Η απόφαση προβλέπει την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος ύψους 44,02) ευρώ για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες του συνολικού, σε ημερήσια βάση χρόνου, μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και 8,804 ευρώ για τον αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος.

Επίσης την καταβολή ετήσιου οικονομικού αντάαλλάγματος ύψους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων του από δραστηριότητες παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.λπ.) και μέχρι του ποσοστού του 3% .