1 δισ. ευρώ για καινοτόμες επενδύσεις

Αποζημιώνεται η ζημιά από τα καρτέλ

Δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην καινοτομία και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η αρχή έγινε με τη σύσταση των επτά πρώτων υποταμείων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων(EIF), το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και στα οποία συμμετέχουν και ιδιώτες. Την ευθύνη για τη λειτουργία τους  έχει το Ταμείο Συμμετοχών (Equi Fund).

Τα κονδύλια που θα διαθέσουν τα επτά υποταμεία για την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρήσεων στο αρχικό στάδιο λειτουργίας τους, αγγίζουν τα 300 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από πόρους του EIF, του ΕΣΠΑ και φυσικά των ιδιωτικών funds, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση, ήταν να συμμετάσχουν με ίδιους πόρους.

Υπενθυμίζουμε ότι το Equi Fund ενεργοποιήθηκε με κονδύλια της τάξεως των 260 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αποτελούσαν την εθνική συμμετοχή (ΕΣΠΑ) και τα 60 εκατ. πόρους του EIF το οποίο είναι και διαχειριστής του Ταμείου.

Βέβαια οι πόροι αυτοί θα αυξηθούν σημαντικά, τόσο λόγω της ιδιωτικής συμμετοχής, όσο και από τη συμμετοχή λοιπών επενδυτικών οργανισμών. Σημειώνεται ότι προγραμματισμένη είναι η είσοδος στο Equi Fund της γαλλικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με 30 εκατ. ευρώ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με 60 εκατ. ευρώ. Σε συνδυασμό με την ιδιωτική συμμετοχή, εκτιμάται ότι οι συνολικοί πόροι που θα μοχλευτούν θα ξεπεράσουν το ένα δισ. ευρώ.

Το Ταμείο, έχει σχεδιαστεί στη βάση τριών «παραθύρων» και συγκεκριμένα ένα για τον τομέα της καινοτομίας και δύο για τους τομείς της γενικής επιχειρηματικότητας.

Πρόκειται για τα «παράθυρα»:

α) Innovation Window

β) Early stage Venture Capital Funds και

γ) Growth Stage Private Equity Funds.

Το Innovation Window στοχεύει να γίνουν επενδύσεις στην ενίσχυση έργων ή μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα ή άλλους οργανισμούς με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που βρίσκονται σε σχετικό επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, η διαμόρφωση επιχειρηματικών σχεδίων και η εμπορική αξιοποίησή τους.

Η ενίσχυση μπορεί να εστιάζει σε επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων, στην ίδρυση τεχνοβλαστών (spin-off, spin-out), στην εκμετάλλευση Δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, εκχωρήσεις δικαιωμάτων κ.λπ. Το Ταμείο αναμένεται να χρησιμοποιήσει κεφάλαια για επενδύσεις pre-seed, proof-of-concept και seed.

Στοχεύει για επενδύσεις από ομάδες-έργα ή και νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) οι οποίες συνδέονται με δομές στήριξης της επιχειρηματικότητας όπως Θερμοκοιτίδες, Τεχνολογικά Πάρκα, χώρους συν-εργασίας (co-working spaces), Δομές στα ΑΕΙ και στα Ερευνητικά Κέντρα κ.λπ.

Στο πλαίσιο του Innovation window θα δραστηριοποιηθούν τα εξής funds:

1. Metavallon fund

2. Unifund AKES

Για τον τομέα της γενικής επιχειρηματικότητας, όπως προαναφέρθηκε, έχουν «ανοίξει» δύο παράθυρα για επενδύσεις:

–  Το Early stage Venture Capital Funds και

-το Growth Stage Private Equity Funds

Τα υποταμεία της γενικής επιχειρηματικότητας απευθύνονται για επενδύσεις σε κάθε είδους επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας δηλαδή τουρισμό, ενέργεια, αγροδιατροφή, περιβάλλον, εφοδιαστική αλυσίδα, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, υγεία και φαρμακευτική βιομηχανία, δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες, υλικά – κατασκευές, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Στο παράθυρο Early Stage θα δραστηριοποιηθούν τα εξής funds:

1. Marathon Venture Capital Mutual Fund

2. Venture Friends

Tο παράθυρο Growth Stage έχει εγκριθεί η διαχείρισή του από τα εξής funds:

1. Elikonos 2 CCA Sicar

2. EOS Capital Partners

3. Synergia Hellenic Growth Fund

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ