ΑΑΔΕ: «Φρένο» στις δυσάρεστες εκπλήξεις από τους… πρώην

φορολογικές δηλώσεις

Δυσάρεστες εκπλήξεις… τέλος! Αυτό θέλει να πετύχει η ΑΑΔΕ. Και μιλάμε για εκπλήξεις που σχετίζονται με μέλη Διοικητικών Συμβουλίων που καλούνται να λογοδοτήσουν για φορολογικά σφάλματα και παραλείψεις προηγούμενων διοικήσεων.

Βήμα – βήμα: Αυτά αλλάζουν με τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων!

Η ΑΑΔΕ αποδέχτηκε γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία δεν φέρουν προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για μη καταβολή φόρων από εταιρεία, η οποία απορροφήθηκε, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι διευθυντές, και οι εκκαθαριστές της εταιρείας που την απορρόφησε.

Αυτά αλλάζει η ΑΑΔΕ

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενου φόρου ή ΦΠΑ με εξωλογιστικό προσδιορισμό εξαιτίας της μη εμφάνισης των βιβλίων της απορροφηθείσας εταιρείας, ευθύνονται μεν οι διοικούντες της εταιρείας που απορροφήθηκε και η απορροφούσα εταιρεία, αλλά όχι οι διοικούντες της τελευταίας. Μάλιστα πλέον είναι αδιάφορο το αν τα πρόσωπα αυτά ήταν εντεταλμένα στη διοίκηση πριν ή μετά από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Το πρώτο έργο παραχώρησης στην Ελλάδα ήταν η Διώρυγα της Κορίνθου!

Λογιστές και νομικοί αναφέρουν πως το ισχύον σύστημα φέρει αρκετές στρεβλώσεις, καθώς δεν λαμβάνεται υπόψιν κατά πόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο πραγματικά ευθύνεται για τις πράξεις που καταλογίζονται στο νομικό πρόσωπο. Σε συνδυασμό δε με την αβεβαιότητα για την παραγραφή που επικρατούσε έως πρόσφατα, τα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων πολύ συχνά έρχονται μετά από πολλά χρόνια αντιμέτωπα με σφάλματα προηγούμενων διοικήσεων.

Η φύση της ευθύνης που προβλέπει ο νόμος για τα ως άνω πρόσωπα είναι αντικειμενική. Δεν απαιτείται δηλαδή με βάση το γράμμα του νόμου το συγκεκριμένο πρόσωπο που ασκεί διοίκηση να έχει επιδείξει λ.χ. αμέλεια κατά την άσκηση της διοίκησης για να θεωρηθεί αλληλεγγύως υπεύθυνος.

Τέλος και όπως αναφέρει το insider.gr, θα πρέπει να σημειωθεί πως με το υφιστάμενο πλαίσιο δεν υπάρχει αλληλέγγυα ευθύνη για τους διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες συμβούλους και εκκαθαριστές ως προς την πληρωμή του φόρου εισοδήματος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου. Αντιθέτως, δημιουργείται αλληλέγγυα ευθύνη για τον φόρο εισοδήματος κατά τον χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης του νομικού προσώπου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ