ΑΣΕΠ: Τέσσερις θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Ε/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται.

Δείτε τις θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω προκήρυξης εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ