Δήμος Αθηναίων: Πώς θα απομακρύνετε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα από την περιοχή σας

Την αναλυτική διαδικασία για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων κοινοποίησε ο Δήμος Αθηναίων.

Η διαδικασία περισυλλογής ενός εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (βάση του Π.Δ. 116/2004) έχει ως εξής:

Ενημερώνεται το Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων από τα Τμήματα Αποκομιδής ή Οδοκαθαρισμού, από τις Δημοτικές Κοινότητες και τους δημότες.

Κατόπιν, υπάλληλοι του Δήμου, έπειτα από επόπτευση, καταγράφουν το όχημα και τοποθετείται σε αυτό αυτοκόλλητη ειδοποίηση απομάκρυνσης.

Το όχημα, εφ’ όσον δεν φέρει πινακίδες απομακρύνεται μετά την πάροδο 45 ημερών, ενώ όταν φέρει πινακίδες αλλά δεν έχει επικολλημένο το σήμα τελών κυκλοφορίας απομακρύνεται μετά την πάροδο 90 ημερών.

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα που περισυλλέγονται από το Δήμο Αθηναίων, οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Απευθυνθείτε στο Γραφείο Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων – Τηλ: 210 3470763 ή 1595

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ