Το «Epsilon» οριστικά στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη

Το κανάλι «Epsilon»  άλλαξε χέρια και επισήμως. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε το πράσινο φως και ο Ιβάν Σαββίδης πήρε το κανάλι στα χέρια του από τον Φίλιππο Βρυώνη.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Πάντως, το νέο πρόγραμμα θα αρχίσει να εκπέμπεται από το νέο έτος. Ηδη η ομάδα του Ιβάν Σαββίδη με επικεφαλής τον Εντ Χαλ, έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για να εκπέμψει το νέο πρόγραμμα.

Σε ανακοίνωσή της η Επιτροπής Ανταγωνισμού αναφέρει:

«Σε Ολομέλεια, με την υπ’ αριθμ. 652/2017 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την από 20.09.2017 γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία δραστηριοποιείται στην αγορά των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στην Ελλάδα και λειτουργεί τον τηλεοπτικό σταθμό πανελλήνιας εμβελείας «Epsilon TV», από την εταιρία «DIMERA MEDIAINVESTMENTS LTD».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011 και του άρθρου 3 του ν. 3952/2007, υπολείπεται των κατωφλίων του άρθρου 3 παρ. 3 ν. 3592/2007 σε κάθε μια από τις δύο αγορές της τηλεόρασης και των εφημερίδων ή και στις δυο αγορές μαζί, οπότε η Γνωστοποιούσα αφενός δεν θα αποκτήσει από την προκείμενη συναλλαγή δεσπόζουσα θέση στις επιμέρους ως άνω αγορές των ΜΜΕ λόγω των μικρών της μεριδίων και αφετέρου δεν περιορίζει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ