Έργα και προσλήψεις προσωπικού για την αποκατάσταση των ζημιών στην Αιτωλοακαρνανία

Το περιφερειακό συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας συνεδρίασε σήμερα στην Πάτρα και αποφάσισε εντάξεις έργων και προσλήψεις έκτακτου προσωπικού για να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές που προκάλεσαν στην Αιτωλοακαρνανία τα ακραία καιρικά.

Ήδη, εντάχθηκαν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας οι εργασίες για την αποκατάσταση τμήματος εθνικής οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων, προϋπολογισμού 1.700.000 ευρώ, με στόχο την άμεση έναρξη των εργασιών, ώστε να αποκατασταθεί σύντομα η επικοινωνία μεταξύ Αγρινίου και Μεσολογγίου.

Επίσης, το περιφερειακό συμβούλιο ενέκρινε, έπειτα από εισήγηση της περιφερειακής αρχής, την πρόσληψη 17 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στην Αιτωλοακαρνανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ