Γ. Στουρνάρας: Ανάπτυξη 1,7% φέτος και 2.4% το 2018

Υψηλότερη από τις προβλέψεις των ξένων, αλλά χαμηλότερη από του προϋπολογισμού είναι η εκτίμηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την πορεία του ρυθμού ανάπτυξης το 2017.

Οπως αποκάλυψε ο Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στη  2ο Ευρωαραβική Παγκόσμια Διάσκεψη, η ανάπτυξη φέτος στη χώρα μας θα είναι 1,7%.

Για να επιτευχθούν οι προβλέψεις αυτές, θα πρέπει κατά το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, να υλοποιηθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, να εφαρμοστεί ομαλά και σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Στην ομιλία του ο Γιάννης Στουρνάρας επισήμανε ότι «βραχυπρόθεσμα, ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, η οποία θα οδηγησει σε νέο κύκλο αβεβαιότητας. Σε μια τέτοια περίπτωση, η οικονομική ανάκαμψη και η επάνοδος στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές θα αποδειχθούν βραχύβιες».

Τόνισε ακόμη ότι «υπάρχουν εξωτερικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τις εξελίξεις στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές και με γεωπολιτικούς παράγοντες».

Ο διοικητής τρ της Ελλάδος  μίλησε για «ορισμένες μεσοπρόθεσμες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να ενισχυθούν οι θετικές προοπτικές», όπως:

  • Η σημερινή υψηλή και επίμονη μακροχρόνια ανεργία.
  • Οι τράπεζες εξακολουθούν να βαρύνονται με υψηλό απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο δεν τους επιτρέπει να παρέχουν επαρκείς πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα.
  • Οι επενδύσεις παραμένουν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί, και λόγω του ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον δεν θεωρείται ακόμη αρκετά φιλικό προς τις ιδιωτικές επενδύσεις.
  • Ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ έχει αυξηθεί σε μη βιώσιμα επίπεδα.

Ο Γιάννης Στουρνάρας έκανε ειδική αναφορά στις τράπεζες λέγοντας: «Μετά από αυστηρές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε συνδυασμό με διεξοδικό έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, διασφαλίζεται τώρα ότι οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον δείκτη κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων από προβλέψεις, που διαμορφώνεται στο 47%, και τις επαρκείς εξασφαλίσεις που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες, θα τις επιτρέψει να αντιμετωπίσουν το πιεστικό ζήτημα της σημαντικής μείωσης του υψηλού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων».

Αναφερόμενος στη δυνατότητα διατηρήσιμης ανάκαμψης παρουσίασε οκτώ προϋποθέσεις:

1. Προσέλκυση Ξένων Άμεσων Επενδύσεων και αύξηση της εξωστρέφειας

2. Υλοποίηση ιδιωτικοποιήσεων και μεταρρυθμίσεων και βελτίωση των θεσμών

3. Αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων

4. Υιοθέτηση ενός μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που θα είναι φιλικότερο προς την ανάπτυξη

5. Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

6. Άρση διαφόρων εμποδίων στις επενδύσεις

7. Προαγωγή της καινοτομίας και αποτελεσματικότερη χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου

8. Αντιμετώπιση του πολύ υψηλού δημόσιου χρέους

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ