Φοροδιαφυγή : Το όργιο σε αριθμούς

Η φοροδιαφυγή οργιάζει

Γνωρίζαμε ότι στη χώρα μας ο φοροδιαφυγή οργιάζει. Οποια πέτρα κι΄ αν σηκώσεις θα βρεις από κάτω έναν… φοροφυγά θα λέγαμε χαριτολογώντας.

Ερευνες του παρελθόντος εκτιμούσαν τη φοροδιαφυγή πέριξ των 15 δισ. ευρώ το χρόνο περίπου. Τώρα έχουμε μία χειροπιαστή απόδειξη. Οι Ελληνες που έσπευσαν να δηλώσουν στην Εφορία εισοδήματα 10,1 δισ. ευρώ εισοδήματα που είχαν…ξεχάσει.

Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι συγκλονιστικά, όπως αποκαλύπτεται από τον πολυσέλιδο απολογισμό της.

Σύμφωνα με αυτά σε 150.000 με 200.000 ανέρχονται οι φορολογούμενοι, που δεν είχαν δηλώσει στην Εφορία εισοδήματα 10,1 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 5,6% του ΑΕΠ της χώρας!

Από τις αρχές του 2017, η ΑΑΔΕ έθεσε σε εφαρμογή τη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα. Σε όποιους είχαν αποκτήσει εισοδήματα που δεν τα δήλωσαν ποτέ στην εφορία, δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλουν δήλωση και να τα νομιμοποιήσουν εκ των υστέρων. Καταβάλλοντας βέβαια υψηλούς φόρους, αποφεύγοντας όμως τις διοικητικές κυρώσεις (πρόστιμα) και τις ποινικές, καθώς η φοροδιαφυγή για ποσό άνω των 100.000 ευρώ είναι ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με κάθειρξη 5-10 ετών.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση μετά από διαδοχικές παρατάσεις, έληξε στις 25 Νοεμβρίου 2017 και το ενδιαφέρον αποδείχτηκε ότι ήταν τεράστιο.

Υπερδιπλάσια του στόχου

Τον Σεπτέμβριο του 2017 στην ΑΑΔΕ μιλούσαν για φορολογικό θαύμα, αφού τα εισοδήματα που δηλώθηκαν είχαν ξεπεράσει τα 5 δισ. ευρώ. Ο τελικός λογαριασμός ανέβηκε στα 10,1 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο είναι υπετριπλάσιο των προσδοκιών και των στόχων.

Αν αναζητάτε τους λόγους της επιτυχίας θα τους βρείτε στο ότι όσοι απέκρυπταν συστηματικά εισοδήματα, γνώριζαν την αποφασιστικότητα του υπουργείου Οικονομικών για την πάταξη της φοροδιαφυγής, Οι ποινικές διώξεις εναντίον μεγαλοεργολάβων, εκδοτών, μεγαλοεπιχειρηματιών και η προσαγωγή τους στα αστυνομικά τμήματα, έδωσαν το μήνυμα, ότι η Εφορία πλέον, δεν αστειεύεται και κανείς δεν μένει στο απυρόβλητο.

Απάτες, δωροδοκίες, λαθρεμπόριο εφοριακών αποκάλυψε η ΑΑΔΕ

Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ, ανέπτυξε ηλεκτρονικά συστήματα διασταύρωσης εισοδημάτων και καταθέσεων με τις ελληνικές και τις ξένες τράπεζες, ενώ είχε στα χέρια της και τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και τη λίστα των Εμβασμάτων.

Μονόδρομος η αποκάλυψη

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή που είχαν ήταν μονόδρομος. Η εμφάνιση στην εφορία των εισοδημάτων, που απέκτησαν και δεν δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις των προηγουμένων οικονομικών ετών.

Τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν ότι δηλώθηκαν εισοδήματα ύψους 10,1 δισ. ευρώ ή το 5,6% του ΑΕΠ!

Χωρίς τη ρύθμιση αυτή, τα συγκεκριμένα εισοδήματα θα παρέμεναν κρυφά, εκτός και αν εντοπίζονταν από τον έλεγχο. Οι δηλώσεις που υποβλήθηκαν υπερβαίνουν τις 500.000. Ο αριθμός των φορολογουμένων είναι μικρότερος, καθώς ο καθένας εξ αυτών υποβάλλει δηλώσεις για περισσότερες από μία φορολογίες (εισόδημα, ΦΠΑ, ακίνητα). Υπολογίζεται πως οι φορολογούμενοι έκαναν χρήση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων είναι περίπου 150.000 – 200.000 σε σύνολο 6.000.000 φορολογουμένων.

Αναλυτικότερα:

  1.  Υποβλήθηκαν συνολικά 507.677 αιτήσεις-δηλώσεις. Οι 36.522 αιτήσεις-δηλώσεις αφορούν σε φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές διενέργειας ελέγχου. Τα συνολικά ποσά του κύριου και του πρόσθετου φόρου τα οποία βεβαιώθηκαν με βάση τις δηλώσεις αυτές ανέρχονται σε 377,44 εκατ. ευρώ. Οι υπόλοιπες 471.155 αιτήσεις-δηλώσεις υποβλήθηκαν χωρίς να έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου, πρόκειται δηλαδή για περιπτώσεις «αμιγούς» οικειοθελούς συμμόρφωσης.
  2.  Δηλώθηκαν αποκρυβέντα εισοδήματα και λοιπά αδήλωτα κεφάλαια συνολικού ύψους 10,085 δισ. ευρώ.
  3.  Βεβαιώθηκαν φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 795,32 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 377,44 εκατ. ευρώ αφορούν στις φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές ελέγχους και τα υπόλοιπα 417,88 εκατ. ευρώ αφορούν σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση εντολής διενέργειας ελέγχου. Ήδη, από τα βεβαιωθέντα 795,32 εκατ. ευρώ έχουν εισπραχθεί τα 262,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 183,04 εκατ. ευρώ προέρχονται από φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί εντολές ελέγχου. Αξιοσημείωτο είναι εξάλλου, ότι από 262,23 εκατ. ευρώ που ήδη εισπράχθηκαν τα 231,3 εκατ. ευρώ ήταν εφάπαξ πληρωμές του συνόλου των βεβαιωθέντων ποσών κύριου και πρόσθετου φόρου. Τα υπόλοιπα ποσά εντάχθηκαν σε ρυθμίσεις των 24 ή των 12 δόσεων, εξασφαλίζοντας μια ομαλή ροή εσόδων προς τα κρατικά ταμεία.
 Αποτελέσματα του προγράμματος VDI
  Πλήθος Δηλώσε ων VDI Συνολικό δηλωθέν ποσό με Δήλωση VDI Σύνολο κύριου
& πρόσθετου φόρου Δήλωσης VDI
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 36.522 4.724.625.658 377.440.869
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 12.755 1.728.826.460 243.376.826
ΦΠΑ 16.040 184.441.088 69.274.863
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.417 767.697.104 14.619.864
ΤΕΛΗ 2.041 926.922.492 23.223.283
ΛΟΙΠΕΣ 3.269 1.116.738.514 26.946.032
ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ 471.155 5.361.238.379 417.882.501
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 194.036 2.338.584.167 229.586.337
ΦΠΑ 149.190 198.610.585 56.112.023
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42.375 2.026.722.012 37.463.104
ΤΕΛΗ 2.621 541.629.082 18.457.573
ΛΟΙΠΕΣ 82.933 255.692.533 76.263.464
ΣΥΝΟΛΟ 507.677 10.085.864.037 795.323.370

Και οι λίστες

Παράλληλα, εκτός από την εθελοντική ρύθμιση, υπάρχουν και τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Εμβασμάτων.

Ενδεχομένως, κάποιες περιπτώσεις υπόχρεων που βρίσκονταν στις λίστες αυτές, έσπευσαν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τα αδήλωτα εισοδήματα, για να αποφύγουν τον έλεγχο και τις κυρώσεις.

Από τις λίστες ελέγχθηκαν 1.934 υποθέσεις, βεβαιώθηκαν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις ύψους 919 εκατ. ευρώ, και έχουν εισπραχθεί 107,3 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό έχει ενταχθεί σε ρύθμιση.

Τι βεβαιώθηκε και τι εισπράχθηκε από τις λίστες (ποσά σε ευρώ)
Λίστες Αριθμός υποθέσεων που ξεκίνησε ο έλεγχος Αριθμός υποθέσεων που ολοκληρώθηκε ο έλεγχος Βεβαιωθέντα ποσά Εισπραχθέντα ποσά Μέσος φόρος ανά υπόθεση
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 701 445 323.060.126,23 44.622.731,89 725.978
ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ 333 135 115.318.651,96 16.895.210,18 854.212
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 2.400 1.354 480.657.380,49 45.788.234,18 354.991
ΣΥΝΟΛΑ 3.434 1.934 919.036.158,68 107.306.176,25 475.200
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ