Νέο βήμα εξόδου στις αγορές με την έκδοση swap 30 δισ. ευρώ

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ανάψει το «πράσινο φως» για την κίνηση αυτή, ενώ έχει δοθεί έγκριση από την ΕΚΤ και τον ESM. Να σημειωθεί πάντως ότι ο υπουργός Οικονομικών έχει διατυπώσει επιφυλάξεις για την σκοπιμότητα, αλλά και την αποτελεσματικότητα μίας τέτοιας κίνησης την παρούσα χρονική στιγμή.

Το Swap περιλαμβάνει την έκδοση τεσσάρων νέων ομολόγων στα οποία συγκεντρώνονται οι διαθέσιμες στην αγορά ποσότητες 20 διαφορετικών σειρών ομολόγων από το 2012.

Η βασική επιδίωξη είναι να «μαζευτούν» σε λιγότερες εκδόσεις οι συγκεκριμένοι τίτλοι και ταυτόχρονα να αυξηθεί η εμπορευσιμότητά τους. Παράλληλα θα μπορέσουν να απεγκλωβιστούν όσο τις διακρατούν μετά το PSI του 2012. Το συνολικό χρέος των εν  λόγω τίτλων αγγίζουν τα 30 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα η κίνηση αυτή έχει απώτερο σκοπό, να βρει η ΕΚΤ πεδίο δράσης, όταν αποφασίσει να εντάξει την Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση. Με λίγα λόγια να βρει ομόλογα να αγοράσει, αφού σήμερα κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα συμβεί, αφού οι εμπορεύσιμοι τίτλοι στην αγορά είναι εξαιρετικά περιορισμένοι.

Σημαντικό μέρος στην ανταλλαγή αυτή θα έχουν ελληνικές συστημικές τράπεζες αλλά και η ΤτΕ με περίπου 5 – 6 δισ. ευρώ από το Κοινό Ταμείο, δηλαδή το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών ταμείων.

Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει το πώς θα διαχειρισθεί η ΤτΕ χαρτοφυλάκιο ομολόγων σε σχέση με το Swap. Από τις εκδόσεις του 2012 έχει η Κεντρική Τράπεζα ένα μέρος, περίπου κάτι περισσότερο από 2 δισ., αλλά ουδείς γνωρίζει εάν θέλει να το χρησιμοποιήσει στο Swap.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ