«Όχι στο e-επιχειρείν» λένε οι εξαγωγικές επιχειρήσεις!

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

Στην εποχή του e-εμπορίου που κινεί το παγκόσμιο επιχειρείν, σημαντικό ποσοστό των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων αρνείται να «υποκύψει” σε αυτό και επιλέγει να παραμείνει στην εποχή του λίθου.

Για του λόγου το αληθές, το 41% των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων δεν χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής στις εξαγωγές, ενώ ποσοστό 80% αυτών δηλώνει πως δεν σκέφτεται να τις υιοθετήσει στο μέλλον. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τον δείκτη Trade Confidence Index (TCI) του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και της εταιρείας DHL, που καταγράφει τις προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων.

Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (σ.σ. πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικά συστήματα ERP, συστήματα παραγγελιοληψίας, ηλεκτρονικά συστήματα πληρωμών και διαχείρισης logistics), κατά την εξαγωγική διαδικασία, οι Έλληνες εξαγωγείς απάντησαν θετικά σε ποσοστό 59%, ενώ το 41% δήλωσε πως δεν χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής στις εξαγωγές.

Από τις θετικές απαντήσεις ως προς τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων στις εξαγωγές, το 45% του δείγματος δήλωσε ότι το 75%-100% της εξαγωγικής διαδικασίας πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Αντίστοιχα, το 13% των εξαγωγέων που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στις εξαγωγές περιλαμβάνουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν σε ποσοστό 50%-75%, ενώ σε χαμηλότερο ποσοστό (8%) κυμαίνονται οι επιχειρήσεις που το 25%-50% της διαδικασίας εξαγωγής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα σε ποσοστό 0%- 25% της εξαγωγικής τους διαδικασίας, αποτελούν το 34% των θετικών απαντήσεων.

Ποιοι και… γιατί είναι αρνητικοί

Σύμφωνα με το capital.gr, οι επιχειρήσεις οι οποίες απάντησαν αρνητικά ως προς τη χρήση του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εξαγωγές (41%), δήλωσαν ότι η δυσκολία ενσωμάτωσης των υφισταμένων βάσεων δεδομένων σε νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες αποτελεί την κυριότερη αιτία μη χρήσης ηλεκτρονικών συστημάτων στις εξαγωγές σε ποσοστό 22%. Σημαντικοί, επίσης, λόγοι για τους οποίους οι εξαγωγικές εταιρείες δεν εφαρμόζουν το ηλεκτρονικό επιχειρείν είναι το αυξημένο κόστος για την απόκτηση σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων (14%), η πολυπλοκότητα στη χρήση νέων ηλεκτρονικών λειτουργικών συστημάτων (8%) και το αυξημένο κόστος για την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής (8%).

Σημαντικό μερίδιο (62%) των επιχειρήσεων που δεν χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό επιχειρείν στις εξαγωγές, δήλωσε ως σημαντικούς παράγοντες το πρώιμο στάδιο εξαγωγικής διαδικασίας στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση και την ιδιαίτερη φύση του προϊόντος, καθώς τα ηλεκτρονικά συστήματα δεν έχουν άμεση εφαρμογή στον κλάδο ενασχόλησής τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ