Ποιες επενδύσεις απαιτούνται στη μεταμνημονιακή εποχή

Προβληματισμό προκαλεί η μείωση που παρατηρήθηκε στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά 8,5% το τρίτο τρίμηνο του χρόνου. Μάλιστα σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών επισημαίνει η αναγκαιότητα η ανάπτυξη μετά τη λήξη του μνημονίου να προέλθει από τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας μέσω των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και της αναβάθμισης του ανθρώπινου κεφαλαίου και όχι μέσω φθηνών και ευέλικτων μορφών απασχόλησης:

Οι τελευταίες εξελίξεις στην οικονομία εξελίξεις αναδεικνύουν δύο κρίσιμα ζητήματα: Αφενός τους περιορισμούς
που θέτουν οι αυστηρές συνθήκες λιτότητας, αφετέρου, και ίσως μεγαλύτερης
σημασίας, την ανάγκη για επιτάχυνση του αργού, ωστόσο υπαρκτού, παραγωγικού
μετασχηματισμού της οικονομίας. Αναδεικνύεται με άλλα λόγια μια διττή
αναγκαιότητα. Από τη μία, πώς μετά το τέλος του Προγράμματος οι δημοσιονομικές
συνθήκες θα είναι τέτοιες που να επιτρέπουν και να ενθαρρύνουν την αναπτυξιακή
δυναμική, από την άλλη την αναγκαιότητα ανάπτυξης ενός παραγωγικού τομέα ικανού
να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των ανταγωνιστικών συνθηκών του διεθνούς
καταμερισμού εργασίας. Η αναγκαιότητα αυτή ωστόσο θα πρέπει να επιτευχθεί στο
πλαίσιο ενός βιώσιμου και εξωστρεφούς προτύπου ανάπτυξης, με όρους κοινωνικής
δικαιοσύνης, που θα επιδιώκει τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και της αναβάθμισης του ανθρώπινου κεφαλαίου και όχι μέσω φθηνών και ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
Η τρέχουσα συγκυρία χαρακτηρίζεται από αρκετές ευνοϊκές εξελίξεις κυρίως στο πεδίο
των δημόσιων οικονομικών. Η τρίτη αξιολόγηση του προγράμματος εξελίχθηκε ομαλά
χωρίς καθυστερήσεις κάτι που όχι μόνο αποκλείει ένα νέο κύκλο αβεβαιότητας αλλά
και δημιουργεί συνθήκες προβλεψιμότητας για το βραχύ μέλλον. Θετικό βήμα αποτελεί
και η ανταλλαγή είκοσι ομολόγων χαμηλής ρευστότητας του PSI ύψους 30 δισεκ. ευρώ
με πέντε νέα ομόλογα χρονικής διάρκειας 5, 10, 15 και 25 ετών για το αξιόχρεο της
ελληνικής οικονομίας και τη διευκόλυνσή της κατά την επάνοδό της στις αγορές.
Συνυπολογίζοντας τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές το καλοκαίρι του 2017, την
υποχώρηση των επιτοκίων ομολόγων βραχυχρόνιου δανεισμού του Ελληνικού
Δημοσίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα από το ξέσπασμα της κρίσης, αλλά και την
αποκλιμάκωση των αποδόσεων του 10ετούς ομολόγου, δημιουργείται ένα θετικό
momentum για τη δυνατότητα δανεισμού της Ελλάδας από τις αγορές, μετά την
επικείμενη ολοκλήρωση του Προγράμματος τον Αύγουστο του 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ