Ποιοι θα τοποθετήσουν δωρεάν εγκατάσταση φυσικού αερίου

Δωρεάν φυσικό αέριο θα μπορούν να βάλουν νοικοκυριά της Αττικής. Την εξαγγελία έκανε  ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.

Το μέτρο αφορά σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, που παίρνουν το Κοινωνικό Εισόδηαμ Αλληλεγγύης. Τα νοικοκυριά αυτά θα επιχορηγηθούν από το ΕΣΠΑ για να αντικαταστήσουν το σύστημα  θέρμανσης με πετρέλαιο με σύστημα φυσικού αερίου. Το ύψος της χρηματοδότησης θα φτάσει στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ και θα γίνει από το ΕΣΠΑ.

 Το πρόγραμμα θα επιδοτεί το σύνολο του κόστους, από τη μελέτη μέχρι και τον τελικό έλεγχο, δηλαδή η αντικατάσταση θα γίνεται δωρεάν, είτε πρόκειται για αυτόνομες θερμάνσεις και μονοκατοικίες, είτε για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής, με τιμή ζώνης έως 1.200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και ποσοστό διείσδυσης μικρότερο από 15% στο υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα θα καλύψει δαπάνες που αφορούν σε: εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης, επιθεώρηση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης πετρελαίου και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα, σωληνώσεις φυσικού αερίου και καμινάδα, και εργασίες εγκατάστασής τους, εργασίες λεβητοστασίου, εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις, προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανιχνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την απαγωγή καυσαερίων, εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

Ο προϋπολογισμός είναι 4,7 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και επιπρόσθετους πόρους από την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής). Η προκήρυξη που αναμένεται να δημοσιευθεί, θα διευκρινίσει τα ποσά της ενίσχυσης που δικαιούνται οι επιλέξιμοι καταναλωτές, ανάλογα και με την ισχύ του καυστήρα.
Σε γενικές γραμμές η δαπάνη κυμαίνεται από 4.500 έως 8.000 ευρώ για αυτονομίες και μονοκατοικίες και έως 22.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.
Επιπλέον, η ΕΔΑ Αττικής θα επιδοτήσει ένα μέρος του συνολικού επιλέξιμου κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου με ποσά που κυμαίνονται από 360 έως 1.100 ευρώ για αυτόνομες θερμάνσεις και μονοκατοικίες και έως και 3.000 ευρώ για κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται στην ΕΔΑ Αττικής μέχρι τις 31 Μαίου 2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ