Τι προβλέπουν για την οικονομία οι σύμβουλοι μάνατζμεντ-Τα τρία μεγάλα προβλήματα

Αισιόδοξα μηνύματα κομίζουν οι σύμβουλοι μάνατζμεντ για την πορεία της οικονομίας, ενώ θεωρούν ότι υπάρχουν τρία μεγάλα εμπόδια που είναι η φορολογική αστάθεια, η υπερφορολόγηση και η γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση.

Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την έρευνα που διενεργούν κάθε τρίμηνο και η τελευταία αφορά στο τρίτο τρίμηνο του 2017.

Από την τελευταία έρευνα προκύπτει ότι το τρίτο τρίμηνο του 2017 συνεχίστηκε η θεαματική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σε ένα έτος. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης GMCCI, ο οποίος προκύπτει ως ο μέσος όρος των δεικτών GMCCI – Οικονομική Συγκυρία και GMCCI – Παραγωγικοί Συντελεστές αυξήθηκε στο 14,2% από 6,4% που ήταν στο τέλος του προηγουμένου τριμήνου. Τα τελευταία έξι τρίμηνα καταγράφεται ανάκαμψη της αισιοδοξίας, η οποία μάλιστα έχει γίνει εντονότερη τα δύο τελευταία τρίμηνα.

Υπήρξε νέα, θεαματική βελτίωση των προσδοκιών των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών, δηλαδή οικονομική μεγέθυνση, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις παγίων, εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών και πληθωρισμός, σε ένα έτος.

Βελτίωση καταγράφηκε επίσης στο δείκτη GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του δείκτη, δηλαδή: ανθρώπινο δυναμικό, συνθήκες χρηματοδότησης, δημόσιες υποδομές, επιχειρηματικότητα και θεσμικό πλαίσιο, έγινε θετικός μετά από δέκα τρίμηνα.

Τα τρία κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση είναι η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, η υψηλή φορολογία και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σκορ υψηλότερο του 4, σε κλίμακα 1-5, είχαν επίσης η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους, η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος ξεκίνησε από το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Από τότε σημειώνεται συνεχής αύξηση του Γενικού Δείκτη GMCCI: από -20,2% στο τέλος Μαρτίου 2016 σε +14,2% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι μεταβολές των προσδοκιών συνδέονται στενά με τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές και βεβαίως με τις εξελίξεις των εθνικολογιστικών μεγεθών.
Ο μέσος όρος των «θετικών» – «αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του GMCCI – Οικονομική Συγκυρία, αυξήθηκε ξανά από 17,3% στο τέλος Ιουνίου σε 25,3% στο τέλος Σεπτεμβρίου. Υπογραμμίζεται ότι η τιμή του δείκτη κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ήταν -7,6%, δηλαδή περισσότερες επιχειρήσεις προέβλεπαν επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών από όσες προσδοκούσαν βελτίωση. Η νέα θετική αυτή εξέλιξη σχετίζεται προφανώς με τη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών, που δημιουργεί προϋποθέσεις για συνέχιση της ανοδικής πορείας της ελληνικής οικονομίας. Μεγαλύτερη αισιοδοξία καταγράφηκε για όλες τις μεταβλητές που απαρτίζουν το δείκτη.

Βελτίωση καταγράφηκε επίσης στο δείκτη GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές το τρίτο τρίμηνο 2017. Ειδικότερα, ο μέσος όρος της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του δείκτη, έγινε θετικός, 3,0%, από -4,4% που ήταν στο τέλος του δευτέρου τριμήνου. Η τιμή αυτή μάλιστα είναι η υψηλότερη μετά από το τρίτο τρίμηνο του 2014. Φαίνεται λοιπόν ότι οι σύμβουλοι μάνατζμεντ έγιναν περισσότερο αισιόδοξοι για την πορεία των παραγωγικών συντελεστών κατά το επόμενο δωδεκάμηνο. Περισσότερη αισιοδοξία υπάρχει στις εκτιμήσεις για την πορεία όλων των μεγεθών που περιέχονται στον δείκτη. Η μεγαλύτερη διαφορά προέκυψε στις προσδοκίες για την επιχειρηματικότητα.

Η άνοδος του GMCCI-Παραγωγικοί Συντελεστές συνδέεται με τη μεγαλύτερη αισιοδοξία που επικρατεί για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία. Η βελτίωση των εν γένει οικονομικών συνθηκών, ιδιαίτερα των επενδύσεων, συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των συντελεστών της παραγωγής και αντιστρόφως.

Οι ανασχετικοί παράγοντες στην επιχειρηματική δράση

Δεν υπάρχουν ουσιώδεις μεταβολές στις απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ όσον αφορά τα κυριότερα προσκόμματα στην επιχειρηματική δράση. Η κατάταξή τους παραμένει σχεδόν η ίδια με αυτή που είχε προκύψει στις προηγούμενες έρευνες. Στις τρεις πρώτες θέσεις εμφανίζονται η έλλειψη σταθερότητας του φορολογικού συστήματος, η υψηλή φορολογία και η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Σκορ υψηλότερο του 4, σε κλίμακα 1-5,  είχαν επίσης η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η ασυνέχεια στη λειτουργία του κράτους, η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Πρέπει να σημειωθεί για μία ακόμη φορά η χαμηλή θέση που έχουν οι ελλείψεις σε καταλλήλως εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η έρευνα για το γ’ τρίμηνο 2017 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των μελών του ΣΕΣΜΑ: ACCENTURE, BPM, KPMG, K & O Advisory, LDK Consultants, PLANNING και STOCHASIS.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ