Τράπεζα Πειραιώς: Ανακάμπτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ανάκαμψη με αργά αλλά σταθερά βήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαπιστώνει μελέτη της Τράπεζας Πειραιώς.

Οπως επισημαίνουν οι μελετητές «ενδεικτικό της θετικής δυναμικής της ελληνικής μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ότι η μέση βαθμίδα αξιολόγησης ανέρχεται πλέον σε “a” από “b” πέρυσι και “c” την τριετία 2010-2012. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, στην κατηγορία υψηλών επιδόσεων κατατάσσονται 32 κλάδοι (το 64% του συνόλου), με συνολικό κύκλο εργασιών €41,7 δισεκ., καθαρή κερδοφορία προ φόρων 1,8 δισεκ. και ίδια κεφάλαια ύψους €28,5 δισεκ. Στην κατηγορία ικανοποιητικών επιδόσεων ανήκουν 7 κλάδοι (14% του συνόλου) με κύκλο εργασιών €4,1 δισεκ., καθαρά κέρδη προ φόρων €109,5 εκατ. και ίδια κεφάλαια €2,1 δισεκ. Στις μεσαίες επιδόσεις κατατάσσεται το 12% των κλάδων με πωλήσεις €2 δισεκ. και καθαρά κέρδη προ φόρων μόλις €15,1 εκατ. Τέλος, οι κλάδοι που υποαποδίδουν είναι 5 (το 10%) με πωλήσεις €742,2 εκατ. και καθαρές ζημιές €78,9 εκατ.»

Επίσης, εξαιρετικά ενδιαφέρον εύρημα είναι πως «τις καλύτερες επιδόσεις καταγράφουν «μη-παραδοσιακοί» κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή κλάδοι της μεταποίησης όπως της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, της παραγωγής βασικών μετάλλων και της κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού , καθώς και κλάδοι των υπηρεσιών όπως του προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών  και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Στον αντίποδα, οι χειρότερες επιδόσεις καταγράφονται σε κλάδους που συνδέονται ευθέως και άμεσα με την ιδιωτική κατανάλωση, όπως οι κλάδοι της ψυχαγωγίας , των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της κατασκευής επίπλων  και των καπνικών προϊόντων.

Πάντως, το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η τάση σταθεροποίησης των κλαδικών επιδόσεων, που είχε καταγραφεί πέρυσι, αποκτά μεγαλύτερη δυναμική καθώς ένας σημαντικός αριθμός κλάδων οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζει αισθητή βελτίωση των χρηματοοικονομικών επιδόσεών του.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ