Οι πρωταθλήτριες στην έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα

Μία φαρμακευτική εταιρεία, μία τράπεζα και μία επιχείρηση από τις ιχθυοκαλλιέργειες είναι οι πρωταθλήτριες της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας.

Είναι οι μοναδικές που περιλαμβάνει ο κατάλογος με τις 2.500 εταιρείες του κόσμου που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R & D) την περίοδο 2016-2017 (Top 2500).

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην πρώτη χιλιάδα προστίθενται άλλες δύο εταιρείες και έτσι  πέντε ελληνικές εταιρείες περιλαμβάνονται στις 1.000 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες επενδύσεις R & D (Top 1000).

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνει o Πίνακας Επενδύσεων Έρευνας και Ανάπτυξης (2017 EU R&D Investment Scoreboard) που έδωσε στη δημοσιότητα το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) και η Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, το παγκόσμιο Top 2500 από την Ελλάδα περιλαμβάνει τη Parmathen (θέση 1.540), την Εθνική Τράπεζα (θέση 1.903) και τη Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες (θέση 1.923). Ο ευρωπαϊκός κατάλογος Top 1000 περιλαμβάνει τη φαρμακευτική Pharmathen (θέση 370, με επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ σε R&D), την Εθνική Τράπεζα (θέση 455 – επενδύσεις 37 εκατ. ευρώ), τη Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες (θέση 459 – επενδύσεις 36,2 εκατ. ευρώ), την Intralot (θέση 733 – επενδύσεις 14,6 εκατ. ευρώ) και την Creta Farm (θέση 988 – επενδύσεις 7,2 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή έκθεση, οι εταιρείες της ΕΕ αύξησαν σημαντικά μεταξύ του 2016 και του 2017 τις επενδύσεις τους σε έρευνα, με ρυθμό μεγαλύτερο (7%) έναντι του μέσου παγκόσμιου όρου (5,8%). Οι περισσότερες επενδύσεις στην Ευρώπη γίνονται για έρευνα στους τομείς της πληροφορικής-τηλεπικοινωνιών, της υγείας και του αυτοκινήτου, ενώ μείωση εμφάνισαν οι επενδύσεις από τις εταιρείες του κλάδου χημικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ