Τιτάν: Αγορά 625 προνομιούχων ιδίων μετοχών

Τιτάν
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI

Η σχετική ανακοίνωση της Τιτάν αναφέρει χαρακτηριστικά: «H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει  ότι την 12/2/2018 προέβη  σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 625 προνομιούχων ιδίων μετοχών,  με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 17,75 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 11.093,75, σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ